نرم‌افزارهای كتابخانه‌ای با كتابخانه‌های ديجيتالی بين‌المللی همسو شوند

مدير گروه رشته كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است بايد نرم‌افزارهاي كتابخانه‌اي ايران با كتابخانه‌هاي ديجيتالي بين‌المللي همسو شوند. وي استفاده از زبان فارسي در اين نرم‌افزارها را يكي از بزرگترين‌ چالش‌هاي اين عرصه مي‌داند
+ 0 -