نرم‌افزارهای كتابخانه‌ای با كتابخانه‌های ديجيتالی بين‌المللی همسو شوند

مدير گروه رشته كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است بايد نرم‌افزارهاي كتابخانه‌اي ايران با كتابخانه‌هاي ديجيتالي بين‌المللي همسو شوند. وي استفاده از زبان فارسي در اين نرم‌افزارها را يكي از بزرگترين‌ چالش‌هاي اين عرصه مي‌داند
+ 0 -

استفاده از مشاوره علمی اساتید مقدمه ای بر تغییر بنیادی سیاست های نهاد

دکتر عصمت مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیرامون ضرورت ارزیابی عملکرد نهاد کتابخانه‌ها اظهار داشت: سیاست تنها زمانی دستخوش تغییرات بنیادی می شود که در داخل و خارج از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تغییرات اساسی مبتنی بر ماموریت‌های بازنگری شده و روزآمد رخ داده باشد. جذب متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، استفاده از دانش و مشاوره علمی اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی، دسترس پذیری منابع با استفاده از نرم افزارهای جدید، دسترسی آسان و سریع کارکنان به مدیران و ایجاد ارتباط و دریافت پاسخ، می تواند از جمله امور مؤثر بر تغییر سیاست‌های داخلی حاکم بر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور باشد. اما به نظر می رسد تغییر سیاست های خارج از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از جمله توسعه کمی و کیفی کتابخانه‌ها، تلاش در جهت رفع دغدغه های کاربران، ایجاد و گسترش رویکرد به کتاب و فرهنگ کتابخوانی نیاز به برنامه ریزی دارد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای خرید منابع کتابخانه‌ای از ناشر چه ساز و کاری باید تعریف شود، بیان کرد: طراحی سیستم یکپارچه ناشران از تولیدات، غنی و روزآمد سازی منابع تولید شده، مشارکت متخصصان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در انتخاب منابع از طریق کتابخانه‌های عمومی استان‌ها، بازتاب آن به مدیران و کارشناسان تهیه منابع و تائید نهایی، سفارش و پیگیری آن از طریق متخصصان موضوعی، از جمله مراحل لازم برای خرید منابع کتابخانه ای است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پیرامون چگونگی تعیین متخصصان موضوعی برای انتخاب منابع کتابخانه ای بیان کرد: شناسایی، تشخیص و درک درست از موضوع می تواند از جمله شاخص های متخصصان موضوعی باشد. آشنایی متخصصان با محتوا و موضوعات وابسته و ارتقای مهارت های قدرت تجزیه و تحلیل موضوع با توجه به مفاهیم مندرج در آن، مشارکت کیفی متخصصان موضوعی را افزایش می دهد.

گفتنی است، دومین نشست هم اندیشی اساتید و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با نگاه ویژه به موضوع "مجموعه سازی کتابخانه‌های عمومی در بستر تحولات نشر ایران"، 21 اردیبهشت ماه 1394 برگزار می شود.
+ 0 -

دهمین همایش ملی ادکا

تحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) در نظر دارد تا دهمین همایش ملی خود را تحت عنوان "حاکمیت اطلاعات" با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار نماید. دکتر فریبرز درودی"هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" دبیر علمی این دوره همایش ضمن تاکید بر اهمیت موضوعی حاکمیت اطلاعات اعلام نمود که خوشبختانه امسال ادکا با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد این حیطه موضوعی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
+ +1 -